Author Archives: Nguyen Duy

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH GỬI HÓA ĐƠN CHO NGƯỜI MUA TRÊN HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Cấu hình cho Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook Tải về HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH GỬI HÓA ĐƠN CHO NGƯỜI MUA TRÊN HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Đối với khách hàng sử dụng Gmail để gửi đi. Bước 1: Khai báo thông tin cho phép gửi mail từ hệ thống của Hóa đơn điện tử […]